Vredeskerkje – Bergen aan Zee

Vorig weekend was ik in Bergen aan Zee. Nadat ik al een paar dagen fietsend een kerkje had gezien, besloot ik de laatste avond er even heen te wandelen. Ik moet eerlijk bekennen, ik had me slecht voorbereid op dit weekend. Normaal zoek ik van tevoren iets op over geschiedenis, culturele activiteiten …
Dus stond ik tot mijn verrassing ineens voor het Vredeskerkje, gebouwd in 1917/1918. Het stond in de steigers, want renovatie van deze kerk bleek hard nodig. Het metselwerk wordt aangetast door de zeelucht. Door de hevige regenval van de afgelopen periode stond het kerkje eigenlijk in het water en waren maatregelen genomen om van het hek bij de deur van de kerk te komen. 

Het Vredeskerkje is een oecumenische kerk, niet behorend tot een kerkgenootschap of geloofsovertuiging en daardoor is het een bijzondere kerk. Er worden kerkdiensten gehouden, huwelijken gesloten, uitvaarten verzorgd en regelmatig zijn er concerten of exposities. 

Ik kwam daarna tot de ontdekking dat het dorp Bergen aan Zee was gesticht in 1906 door een particulier initiatief. Burgemeester Jacob van Reenen was een grootgrondbezitter met een visie. In die tijd was er al wat bebouwing en sprak men van Bergen Binnen en ook van Bergen aan Zee, maar het was geen echt dorp. De burgemeestersvrouw, Maria van Reenen-Völter, zorgde ervoor dat in 1909 de stoomtramlijn van Alkmaar naar Bergen werd doorgetrokken naar Bergen aan Zee. Het burgemeestersechtpaar Van Reenen-Völter ging nog verder, Bergen aan Zee werd een volwaardig dorp. Er werd horeca ontwikkeld in de badplaats, want toerisme was toen ook al belangrijk. Kunstenaars voelden zich aangetrokken door deze plaats aan zee vanwege het natuurschoon. Zo ontstod de Bergense School, een belangrijke kunststroming, waarmee Bergen op Zee echt op de kaart werd gezet.  Er werden ook koloniehuizen gebouwd als herstellingsoord voor zieke kinderen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd begonnen met de bouw van het Vredeskerkje, waarbij ook een rol was weggelegd voor in Nederland verblijvende kunstenaars. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van Bergen op Zee verwoest in verband met de aanleg van de Atlantikwall. Het Vredeskerkje bleef gespaard. 

Meer informatie: 

https://vredeskerkje.nl

http://www.dorpsraadbergenaanzee.nl/index.php/bergen-aan-zee/geschiedenis

https://bergenaanzee.com/fotoroute-75-jaar-vrijheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *